Mainboard: Socket 1155

CPU Intel: Celeron Dual-Core, socket 1155

DDRAM III Bus-1333: 8GB

HDD: HDD dòng 500GB hoặc 1TB 7200

SSD (System Setup & Cache): 1 SSD 120GB

LAN 1Gbps: 1

...

Mainboard: Hỗ trợ BootRom

CPU: Intel hoặc AMD 2 core

RAM: >= 2GB

LAN 1Gbps: Hỗ trợ bootrom / có chức năng boot qua LAN (PXE)

Switch: 1Gbps

Cable: CAT-5e hoặc CAT-6 cable

...

Xem chi tiết cấu hình đề nghị

Gửi yêu cầu cho đội đặc nhiệm cài đặt csm boot