Tải về các phiên bản khác

Trang chủTải về các phiên bản khác
 • Các phiên bản
  Ghi chú
  • CSMBoot Server 2.1.5 (Bản có giao diện, ngày 17/11/2015)

   CSMBoot Server 2.1.5 (Bản nhỏ gọn, ngày 17/11/2015)
   - Cập nhật kernel Ubuntu mới nhất
   - Hỗ trợ fail-over, auto-balancing cho phòng máy nhiều máy chủ
   - Nâng cấp tính nang cache trên máy chủ: cache RAM ảnh đĩa, cache ổ game qua 2 lớp RAM và SSD
   - Cải thiện tốc độ đọc / ghi ổ game
   - Thông tin đọc / ghi, tốc độ truyền tải giữa máy chủ - máy trạm
   - Thông tin phần cứng máy trạm
   - Thông tin hệ thống máy trạm
   -Nâng cấp bảo mật super ổ game
  • CSMBoot Client 2.1.5 (Ngày 20/11/2015)
   Bộ cài đặt máy trạm Windows
   Cập nhật: Nâng cấp driver ảnh đĩa
  • CSMBoot Server 2.1.0 SP3 (Ngày 27/11/2015)
   Bản nâng cấp máy chủ CSMBoot 2.1.x lên mới nhất
   Cập nhật: Nâng cấp các thành phần quản lý boot. Vui lòng đọc hướng dẫn trong gói cài đặt
  • Công cụ đa cấu hình (Ngày 28/08/2015)
   Công cụ đa cấu hình card mạng
  • CSMBoot Server 2.0(Ngày 05/11/2014)

   Gói nâng cấp số 5 (cho máy chủ, ngày 22/04/2015)
   Bộ cài đặt máy chủ CSMBoot 2.0
  • CSMBoot Client 2.0 (Ngày 08/09/2015)
   Bộ cài đặt máy trạm Windows

 

Gửi yêu cầu cho đội đặc nhiệm cài đặt csm boot